Privacyverklaring

Volgens de privacywet-regelgeving (AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming) is Hartsgevoel, gevestigd aan Reggelaan 8, 8033 AV, Zwolle, verplicht de cliënt te informeren over hoe er met de gegevens van de cliënt wordt om gegaan. Wat ermee gebeurt, met welk doel en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dit staat verwoord in deze privacyverklaring.

Hartsgevoel vindt de bescherming en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Hartsgevoel respecteert jouw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hartsgevoel verwerkt en beveiligt jouw gegevens dan ook met grote zorgvuldigheid.

Persoonsgegevens die Hartsgevoel verwerkt

Hartsgevoel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van gegevens die ik verwerk:

 • Naam (voornaam en achternaam/bedrijfsnaam)
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • Mogelijke andere gegevens die niet genoemd zijn, maar nodig zijn om dienstverlening uit te voeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Hartsgevoel verwerkt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden door Hartsgevoel verwerkt wanneer dit nodig is voor jouw behandeling. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraagt Hartsgevoel toestemming middels een behandelovereenkomst. Deze wordt in het intakegesprek met jou besproken en door jou na akkoord ondertekend. Alle gegevens worden beveiligd opgeslagen.

Digitale gegevens worden opgeslagen op een beveiligde computer met wachtwoord en de handmatige cliëntdossiers worden bewaard in een afgesloten archiefkast. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraagt Hartsgevoel om toestemming van hun ouders of voogd.

Voor welk doel heeft Hartsgevoel je gegevens nodig

Hartsgevoel verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je optimaal te kunnen behandelen
 • Je te kunnen bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
 • Het afhandelen van je betaling
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Bewaren persoonsgegevens

Cliëntgegevens worden voor een periode van twintig jaren bewaard, daarna worden zij vernietigd.

Delen met derden

Hartsgevoel deelt je gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@hartsgevoel.nl.

Beveiliging persoonsgegevens

Hartsgevoel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@hartsgevoel.nl.